تولید داخل
27% (52 رای)
تولید خارج
73% (139 رای)
تمام آرا: 191

افزودن دیدگاه جدید