یادداشتی از دکتر فرشاد نجفی‌پور، روانشناس

اثرات مثبت ورزش بر کودکان معلول بیش از سایر کودکان است

سلامانه: ورزش ممكن است در شكل‌گيری شخصيت پرطاقت نقش داشته باشد. اين شخصيت می‌تواند، پديده‌های تنش‌زا را تغيير شكل داده يا در برابر آنها مقاومت كند. با توجه به تأثير ورزش در بالا رفتن طاقت افراد اعتقاد بر اين است كه ورزش می‌تواند منجر به كاهش شكايت از بیماری، از طريق افزايش مقاومت در برابر پديده‌های استرس‌زای زندگی شود.
 
افرادی كه از لحاظ هوازی سالم هستند، به‌طور معنی‌داری پاسخ روانی کمتری به استرس دارند. اكثر تحقيقات كاهش واكنش‌پذيری به عوامل استرس‌زا را پس از ورزش شديد نشان داده‌اند. با 40 دقيقه دوچرخه سواری با شدت 70 درصد، ميانگين فشار خون پس از قرار گرفتن در معرض عوامل استرس‌زا، كاهش می‌يابند.
 
مفاهيمی مانند، افسردگی، اضطراب، خشم، خستگی، سردرگمی، خوش برخوردی و شادی تحت عنوان روحيه طبقه‌بندی می‌شوند. كلمه روحيه (مثبت و منفي‌)‌، برتری روانی “سلامتي” اغلب هنگام ارزيابی تأثير ورزش، بجای يكديگر استفاده می‌شوند.
 
ورزش، روحيه را بهتر می‌كند. در افراد مسن، ورزش با بهبود روحيه مثبت و كاهش روحيه منفی مرتبط است. اين مطلب با افزايش شور و نشاط در افراد جوانتر پس از ورزش هوازی، سازگار است. افراد مسن‌تر كه ورزش می‌كنند در مقايسه با ديگران، يا کسانی كه يوگا كار می‌كنند، روحيه‌شان بهتر است. افراد زير 65 سال ، پس از ورزش، افزايش كم اما مداومی را در روحيه مثبت نشان می‌دهند. اين تأثير برای زنان و افراد بالای 40 سال، بيشترين مقدار را دارد.
 
به نظر می‌آيد يك رابطه احتمالی موقت بين شدت ورزش و روحيه مثبت وجود دارد. تأثير مثبت در 5 دقيقه پس از ورزش بيش از مقداری است كه در 20 ثانيه پایانی ورزش سنگين ديده می‌شود. تشخيص و شناخت هدف توسط فرد و محيط انجام ورزش، بر روی واكنش‌ها تأثيرگذار است.
 
سلامت رواني
ميزان كم تا متوسط ورزش هوازی، توان ارتقاء سلامت روانی را دارد.
 
ورزش و خودباوری 
خودباوری ارتباط قابل ملاحظه‌ای با سلامت روانی دارد ، زيرا يك شاخص كليدی از ثبات ذهنی وخواسته‌های فرد است. يكي از بهترين پيش‌بینی كننده‌های سلامت هم هست. خودباوری با رضايت از زندگی، جايگاه اجتماعی مثبت، انعطاف‌پذيری نسبت به استرس و رفتارهای موفق، مرتبط است.
 افراد شديداً افسرده پس از يك دوره ورزش هوازی 16 هفته‌ای بطور معنی‌دار نمرات خودباوری شان بيشتر می‌شود ورزش ممكن است خودباوری را با اثر دارونما، بهبود بخشد.
 
تأثير ورزش برای كودكان معلول در برابر كودكان سالم بيشتر است. ورزش به‌ويژه برای كودكانی كه از ابتدا خودباوری كمی دارند، مؤثر است. با وجود اين تأثيرات مثبت خودباوری در تمام طبقات سني مشاهده می‌شود. آمادگي هوازی نسبت به ساير فعاليت‌ها تاثير بيشتری روی خودباوری كودكان دارد. برای افراد مسن‌تر، ورزش هوازی و وزنه زدن در كوتاه مدت تاثير بهتری دارند. ورزش‌های سنگين‌تر، در يادگيری پسرهای معلول، تأثير بيشتری دارند. برنامه‌‌های ورزشی طولانی‌تر از 12 هفته نسبت به برنامه‌های 8 هفته‌ای يا كمتر، منجر به ايجاد تغييرات بيشتری در خود باوری می‌شوند.
 
برای افزايش خودباوری، لازم نيست كه بدن از لحاظ جسمي سلامت باشد يا در سلامت بدنی پيشرفتی حاصل آيد. آزادی عمل و كنترل فردی، علل افزايش خودباوری هستند.
 
ورزش و تفكر
 ورزش می‌تواند جريان خون مغزی، سطح نور اپی‌نفرين و دوپامين را افزايش داده و ممكن است منجر به تغييرات ساختاری دائمی مغز شود. برخی از اين تغييرات كه با ورزش مرتبط هستند، می‌توانند رساندن اكسيژن به مغز را متأثر سازند و برخي ديگر ممكن است در بهبود حافظه نقش ايفاء كنند.
 
در طول كارهايی نظير ارزيابی حافظه، ارزيابی سرعت واكنش، آزمون هوش و امتحانات دانشگاهی، ورزش بهبود معنی‌داری را  در تفكر ايجاد می‌كند.
 
ورزش سنگين، تأثير كمتری را نسبت به ورزش ممتد نشان می‌دهد. همچنين وقتی كه بيش از 20 نفر در گروه ورزش باشند، ورزش سنگين با تأثير بيشتری همراه است، و وقتي كمتر از 10 نفر در گروه باشند، ورزش ممتد منجر به تأثير بيشتری می‌شود. در ورزش ممتد جوان‌ها بيشتر از افراد مسن تحت تاثير قرار می‌گيرند.
 
جريان خون مغزی، انگيزش و سلامت روانی از جمله مسیرهای تاثير ورزش بر تفکر هستند. اختلال در جريان خون مغزی و هيپوكسی منجر به تضعيف تفكر می‌شوند. ورزش در رساندن اكسيژن به مغز كمك می‌كنند، لذا روی تفكر تأثير مثبت دارد. ورزش، تغييرات ناشی از بالا رفتن سن (مانند كاهش ساخت نوروترانسيمترها، تغيير شكل نورون‌ها و تخريب سيستم عصبی مركزی) را تعديل می‌كند. ورزش هوازی منظم با بهبود عمل فرايند كردن اطلاعات در مغز ارتباط دارد. بيماري‌های قلب و عروق، ديابت وابسته به انسولين، فشار خون بالا (كه همگی باعث پديده سالخوردگی می‌شوند) ممكن است تفكر را تضعيف كنند. نقش ورزش، كنترل اين بيماري‌ها و سرانجام كاهش دادن تأثيرشان بر پسرفت تفكر است.

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

600x300.gif