راهی برای رهایی از کسالت و خستگی ناشی از دوره درمان

سلامانه: رزش کردن می‌تواند خستگی ناشی از سرطان را کاهش بدهد.
گزارشی از این بررسی در JAMA Oncology منتشر شده است. در این بررسی جامع، ۱۳ مورد از مطالعات مورد ارزیابی قرار گرفتند که در مجموع شامل بیش از ۱۱ هزار نفر از افراد مبتلا به سرطان می‌شدند.
محققان درنهایت به این نتیجه رسیدند که فعالیت‌های ورزشی یا رفتاردرمانی می‌تواند حتی از داروهای تجویزی نیز در مقابله با اثرات خستگی ناشی از سرطان موثرتر باشد.
دکتر کارن ماستیان (از اعضای دانشگاه روچستر و مسئول این مطالعه) می‌گوید: «ورزش و روان‌درمانی، و ترکیبی از این دو روش مداخله‌ای با همدیگر، بیشترین تاثیر را در مقابله با خستگی ناشی از سرطان دارد و حتی از همه داروهای فعلی بهتر است».
محققان به‌عنوان نتیجه اعلام کردند که پزشکان باید فعالیت‌های ورزشی و روان‌درمانی‌ها را به‌عنوان اولین روش درمانی برای مقابله با خستگی ناشی از سرطان در نظر بگیرند و استفاده از داروها را در اولویت دوم قرار بدهند.
البته ورزش‌های سخت و پُرفشار مورد نظر محققان نیست، بلکه هدف آنان بیشتر به دور کردن بیماران مبتلا به سرطان از بی‌تحرکی معطوف می‌شود.

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

600x300.gif