Page 8 - 32
P. 8

‫‪Skin‬‬                       ‫پوست‬

‫مکمــل ســرطان بــارداری اعصــاب ســالمندان پوســت‬

   ‫شیرین و شور روم ‌یآوردند که خودشان از‬       ‫صورتقرنطینــ ‌های؛‬
‫عوامل تشدیدکننده پ ‌فکردگی صورت هستند‪.‬‬      ‫پدیده دوران کـروناویروس‬
‫درواقع مجموعه‌ای ترکیبی از همه این عوامل در‬
 ‫شک ‌لگیری پدیده «صورت قرنطینه‌ای» نقش‬

                 ‫داشتند‪.‬‬

                          ‫صورت م ‌یشوند‪ ،‬چهره حالت پ ‌فآلود دارد اما‬      ‫صورت قرنطینه‌ای؛ پدیده‌ای که در دوران‬
                         ‫زیانبارترین عامل استرس است که عامل احتباس‬           ‫قرنطینه کروناویروس نمایان شد‪.‬‬

                         ‫مایعات در اندام‌هاست‪ .‬وقتی که سطح هورمون‬        ‫به نقل از هلث‌لاین‪ ،‬یکی از پدید‌ههایی که‬
                         ‫کورتیزول در بدن افزایش م ‌ییابد‪ ،‬بدن در حالت‬      ‫در دوران قرنطینه کروناویروس نمایان شد‪،‬‬
                                                 ‫پ ‌فکردگی صورت است که به‌خاطر فراگیر بودنش‬
                                 ‫گریز قرار م ‌یگیرد که یکی از‬     ‫«صورت قرنطینه‌ای» نامیده شد‪ .‬متخصصان‬
                                 ‫پیامدهایش احتباس مایعات‬       ‫وجود علت اصلی شک ‌لگیری این پدیده را سه‬
                                  ‫برای اندام‌های مختلف بدن‬     ‫عامل تماس مداوم پوست با هوای خشک درون‬
                                                 ‫خانه‪ ،‬ورزش نکردن یا بی‌تحرکی شدید و همچنین‬
                                  ‫است‪ .‬بیشتر افراد در زمان‬      ‫موج حساسی ‌ت‌های فصلی در دوران قرنطینه‬
                                   ‫قرنطینه‪ ،‬با پیگیری اخبار‬
                                                             ‫کروناویروس دانستند‪.‬‬
                                    ‫کووید‪ 19-‬روزب ‌هروز با‬    ‫به گفته دکتر مونا گوهارا‪ ،‬متخصص پوست‪ ،‬هر‬
                                    ‫سطح استرس بیشتری‬       ‫‪ 3‬این عوامل به دلیل اینکه باعث احتباس آب در‬

                                     ‫درگیر می‌شدند و به‬
                                     ‫خوردن خوراکی‌های‬

   ‫اگرماسکم ‌یزنید‪،‬اصلاآرایشنکنید!‬

  ‫که حتی با استریلیزه کردن هم قابل استفاده‬   ‫از رژلب‪ ،‬رژگونه‪ ،‬فونداسیون و حتی ضدآفتاب‌‬     ‫هر ماده آرایشی که با ماسک تماس داشته‬
   ‫نیستند‪ .‬استفاده از رژلب‪ ،‬رژگونه‪ ،‬کر ‌مپودر‬    ‫رنگی همزمان با استفاده از ماسک ممنوع‬    ‫باشد‪ ،‬ظرفیت ماسک برای ایستادگی در برابر‬
  ‫و حتی ضدآفتاب‌ رنگی همزمان با استفاده از‬                     ‫است‪.‬‬    ‫ریزقطرات را ضعیف م ‌یکند‪ ،‬بنابراین استفاده‬
‫ماسک ممنوع است‪ .‬این مساله درمورد مردان هم‬        ‫به نقل از ‪ ،Allure‬به گفته دکتر آنه لیو‪،‬‬
 ‫صدق م ‌یکند؛ مردانی که پس از اصلاح صورت‬      ‫متخصص بیماری‌های عفونی در بیمارستان‬                               ‫‪ Salamaneh Jul & Aug 2020‬سلامانه ‌خرداد و تیرماه ‪1399‬‬
 ‫از محصولات افترشیو استفاده م ‌یکنند و سپس‬
 ‫ماسک م ‌یزنند‪ ،‬اثربخشی محافظتی آن را کمتر‬     ‫استنفورد‪ ،‬به‌محض اینکه ماسک‌ها به ترکیبات‬
                          ‫آرایشی آغشته شود‪ ،‬دیگر قابل استفاده نیست‬
                 ‫م ‌یکنند‪.‬‬    ‫و این درحالی است که بسیاری از زنان با وجود‬
‫محصولات مراقبت از پوست مانند کرم ضدآفتاب‬      ‫آرایش یا کرم‌پودر روی صورت‪ ،‬ماسک ‪N95‬‬
                         ‫م ‌یزنند‪ .‬درحالی که نمی‌دانند چنین کاری باعث‬
 ‫و لوسیو ‌نهای بر پایه کرم و غلیظ هم می‌توانند‬
 ‫به بافت ماسک‌ها بچسبند و ظرفیت محافظتی‬                ‫آلودگی ماسک م ‌یشود‪.‬‬
                         ‫استفاده از لوازم آرایش زیر ماسک حتی می‌تواند‬
            ‫آنها را کاهش بدهند‪.‬‬
 ‫به گفته این متخصص پوست درصورت استفاده‬         ‫به پارچه ماسک آسیب برساند و اثربخشی‬
‫از محصولات مراقبت از پوست‪ ،‬باید بین استفاده‬     ‫آن برای محافظت در برابر عوامل بیمار ‌یزا را‬
 ‫از این محصولات و ماسک زدن فاصله بیندازید‬    ‫ضعیف کند‪ .‬ب ‌هگفته دکتر لیو‪ ،‬در بعضی کشورها‬
                         ‫ماس ‌کهای ‪ N95‬با هدف استریلیزه کردن برای‬
   ‫تا کاملا جذب پوست شود‪ .‬به‌طوری که اگر‬    ‫استفاده مجدد جم ‌عآوری می‌شوند‪ ،‬اما اگر ذره‌ای‬
 ‫انگشتتان را روی پوست کشیدید‪ ،‬بخشی از کرم‬    ‫ترکیبات آرایشی روی آنها باشد‪ ،‬آن را آلوده‌شده‬
‫یا لوسیون به انگشت شما نچسبد‪ .‬در این صورت‬       ‫و غیرقابل استفاده تلقی م ‌یکنند‪ ،‬به طوری‬

           ‫می‌توانید ماسک بزنید‪.‬‬

                                                                          ‫‪8‬‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13