تولید داخل
30% (78 رای)
تولید خارج
70% (181 رای)
تمام آرا: 259

افزودن دیدگاه جدید