تولید داخل
31% (37 رای)
تولید خارج
69% (84 رای)
تمام آرا: 121

افزودن دیدگاه جدید