تولید داخل
32% (20 رای)
تولید خارج
68% (42 رای)
تمام آرا: 62

افزودن دیدگاه جدید