تولید داخل
31% (81 رای)
تولید خارج
69% (184 رای)
تمام آرا: 265

افزودن دیدگاه جدید