تولید داخل
28% (57 رای)
تولید خارج
72% (144 رای)
تمام آرا: 201

افزودن دیدگاه جدید