تولید داخل
29% (71 رای)
تولید خارج
71% (177 رای)
تمام آرا: 248

افزودن دیدگاه جدید