تولید داخل
31% (28 رای)
تولید خارج
69% (62 رای)
تمام آرا: 90

افزودن دیدگاه جدید