تولید داخل
34% (27 رای)
تولید خارج
66% (53 رای)
تمام آرا: 80

افزودن دیدگاه جدید