تولید داخل
31% (33 رای)
تولید خارج
69% (73 رای)
تمام آرا: 106

افزودن دیدگاه جدید