تولید داخل
25% (43 رای)
تولید خارج
75% (130 رای)
تمام آرا: 173

افزودن دیدگاه جدید