تولید داخل
29% (40 رای)
تولید خارج
71% (96 رای)
تمام آرا: 136

افزودن دیدگاه جدید