مراسم تقدیر از برگزیدگان چهل و پنجمین آزمون دستیاری پزشکی