گوجه‌فرنگی‌های گیلاسی برخلاف ظاهر کوچکشان،‌موادمغذی بیشتری نسبت به گوجه‌فرنگی‌های معمولی دارند و میزان ویتامین c و ویتامین a آنها تقریبا 2 برابر گوجه‌فرنگی‌های معمولی است.