از بهترین انتخاب‌ها برای اصلاح یبوست در سالمندان استفاده از روغن زیتون در سوپ، حریره و سالادهای ساده است. داروهای ملین و مسهل در این سن بسیار پرعارضه است.