دست ندادن در شرایطی که یکی از راه‌های انتقال بیماری کرونا تماس است، بی‌احترامی نیست بلکه عملی مسئولانه است.