رفع بی‌خوابی در چند دقیقه: قبل از به رختخواب رفتن ( نقطه Tai Chong) روی پا را 5 دقیقه فشار دهید

رفع بی‌خوابی در چند دقیقه: قبل از به رختخواب رفتن ( نقطه Tai Chong) روی پا را 5 دقیقه فشار دهید، این کار موجب رفع تنش و استرس شده و باعث میشود سریعا به خواب بروید