ارتباط رنگ چشم و شخصیت انسان!

سلامانه : دانشمندان با انجام آزمایشات و تحقیقاتی توانستند تفاوت فیزیکی و روانی افراد را از روی رنگ چشم هایشان دریابند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ ﭼﺸﻢ ﺁﺑﯽ‌ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻗﻬﻮﻩ‌ﺍﯼ ﻫﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺑﺎﻻﺗﺮﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻣﻐﺰ ﭼﺸﻢ ﻗﻬﻮﻩ‌ﺍﯼ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻐﺰ ﭼﺸﻢ رنگی‌ها ﻓﻌﺎﻝ ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. 

بررسی‌ها نشان می‌دهند، ﭼﺸﻢ ﺁﺑﯽ‌ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻗﻬﻮﻩ‌ﺍﯼ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اما ﭼﺸﻢ افرادی که چشمانی سبز یا آبی رنگ دارند ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﯾﺎﺑﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. و ﺧﻄﺮ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻭ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪﻥ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ آنها ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ. 

گفتنی است، ﭼﺸﻢ ﺁﺑﯽ‌ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺷﻨﻮﺍﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و آنها ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻬﺎﺭ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ. همچنین گفتنی است ﭼﺸﻢ ﻗﻬﻮﻩ‌ﺍﯼ‌ﻫﺎ ﻣﻘﺘﺪﺭﺗﺮ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺁﺑﯽ‌ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﻧﮕﺪﺍﻧﻪ ﺁﺑﯽ، سبز و یا میشی ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻥ ﺭﺷﺪ ﺭﻧﮕﺪﺍﻧﻪ ﻗﻬﻮﻩ‌ﺍﯼ ﺍﺳﺖ که سبب به وجود آمدن چشم‌های رنگی می‌شود.

shiderstore
ارسال برای یک دوست
۰ ۰ آیا این خبر را می پسندید؟
نظر دهید
CAPTCHA Image reload
لطفا عبارتی که در تصویر بالا می بینید را وارد نمایید.