کودک‌آزاری به قتل انجامید

سلامانه : دست رویا را محکم گرفت و گفت همین‌جا بنشین. رویا ولی بازی‌اش گرفته بود و به حرفش گوش نداد و بیرون رفت. نامادری‌اش هم او را در راهرو گرفت و جای انگشتانش را روی صورتش باز کرد. نامادری تهدیدش کرد که تکرار این کار باعث تنبیه‌های بدتری برای او خواهد بود.

به گزارش روزنامه بهار رویا می‌دانست که دروغ نمی‌گوید و اگر بگوید حتما عمل هم می‌کند. ترسیده بود و دستش را از دست نامادری‌اش بیرون کشید و راهی اتاقش شد. در را که بست نامادری در را قفل کرد. یک شبانه‌روز در بسته بود و رویا هم بدون غذا ماند. تنبیه او بی‌غذا ماندن بود. فردای آن روز پدر رویا از سفر می‌آمد.

پیش از آمدن او همسرش در اتاق را باز کرد و رویا را دید که از شدت گرسنگی یا شاید هم ترس بی‌حال روی تخت افتاده و جایش را خیس کرده است. همه این‌ها به معنای تنبیه دوباره بود. رویا را تنبیه کرد و تهدید کرد که نباید درباره اتفاقاتی که افتاده به پدرش چیزی بگوید. رویا هم که ترس زبانش را خورده بود، حرفی به پدرش نزد و قصد کرده بود مطابق میل نامادری‌اش رفتار کند.

چند روز بعد، یکی از دوستان نامادری‌اش در خانه بود. رویا از خانه بیرون رفت که بازی کند. زیاد بیرون مانده بود و وقتی برگشت به‌همین دلیل بیرون خانه ماند. فقط کمی قبل از رسیدن پدرش در برایش باز شد. او می‌دانست که نباید باز هم چیزی به پدرش بگوید، اما این وضعیت را هم نمی‌توانست تحمل کند. آن شب با وجود همه ترس‌هایش همه ماجرا را برای پدرش گفت. گفتن ماجرا با دعوای پدر و نامادری همراه بود.


رویا ولی می‌دانست که اگر با نامادری‌اش در خانه تنها شود تنبیه‌های سخت‌تر از آنچه تجربه کرده در انتظارش خواهد بود. ترس باعث شد از پدرش بخواهد او را به خانه مادربزرگش ببرد. پدرش اما نمی‌توانست بپذیرد این تنبیه‌ها همیشگی بوده‌اند.

برای رویا مدام توضیح می‌داد که این تنبیه فقط یک‌بار بوده و دیگر تکرار نخواهد شد. از رویا می‌خواست نگران نباشد. رویا که تا همین‌جا هم بر کلی از ترس‌هایش غلبه کرده بود و نمی‌توانست جای تنبیه‌های دیگری را که بر بدن داشت به پدرش نشان بدهد، با حرف‌های پدرش در خانه ماند.


همان‌طور که انتظار داشت نامادری باز هم تنبیه‌اش کرد و این‌بار به‌خاطر خبرچینی در اتاق حبس شد و بدون غذا ماند. نامادری در جواب گریه‌هایش گفت این کار را می‌کند که رویا یاد بگیرد دیگر چیزی را به پدرش نگوید. با آمدن پدر او هم بیرون اتاق بود. رویا یاد گرفته بود از پدرش بخواهد کمکش کند. او می‌خواست پیش مادربزرگش برود و دراین خانه نماند.

به‌همین دلیل دوباره اتفاقات آن روز را به پدرش گفت. این‌بار دعوای پدر و نامادری شدیدتر بود. روز بعد پدر، رویا را به خانه مادرش برد. رویا یک هفته همان‌جا ماند و دوباره با پدرش به خانه برگشت. رویا که به خانه رسید خبری از نامادری‌اش نبود. پدر می‌گفت چند روزی نیست و به مسافرت رفته است. می‌گفت برمی‌گردد، اما معلوم بود که دعوا کار را به‌جای باریک کشانده است و او از این خانه رفته است.

آن‌ها باید با شیوه جدید زندگی می‌کردند. پدر مجبور بود رویا را در خانه تنها بگذارد و از او خواست وقتی سر کار است اگر کمکی خواست به مادربزرگش تلفن بزند و کارهایش را به او بگوید. روز اول به‌خوبی گذشت.

رویا تا آمدن پدر در خانه تنها ماند و حتی به کمک مادربزرگش احتیاج پیدا نکرد. روز دوم، اما مثل روز اول بدون اتفاق نبود. در خانه خواب بود که صدای در را شنید. از اتاق بیرون رفت و نامادری‌اش را دید که در درگاه ایستاده. دیدن همان و حمله کردن همان. به‌سمت رویا دوید و دختر را به باد کتک گرفت.

رویا در میانه کتک‌خوردن‌ها توانست خودش را خلاص کند و به انباری برود. در انباری پنهان شده بود. نامادری‌اش اما پیدایش کرد، به انباری آمد و با تقلای زیاد در را باز کرد و وارد انباری شد. دست دخترک را گرفت و کشان کشان به طرف آشپزخانه برد. رویا یک‌بار دیگر توانست فرار کند و راه پله‌ها را در پیش بگیرد. نامادری دنبالش بود.

ترس او را به هر دری راهنمایی می‌کرد که از دست نامادری‌اش دور باشد. در میان این دویدن‌ها، نامادری دست دراز کرد که او را بگیرد. دستش ولی فقط به موهای رویا رسید. دختر نتوانست خودش را نگه دارد و مثل اینکه پرواز کند بالا رفت و روی پله‌ها زمین خورد. زمین خورد و دیگر هیچ تکانی هم نخورد. 
پدر رویا آن روز هرچه کرد نتوانست با رویا تلفنی حرف بزند.

کسی نبود که جوابش را بدهد. نگران شد و به خانه برگشت. در پله‌ها اما به‌جای رویا با جسدی روبه‌رو شد که دیگر رویا نبود. ناله‌ها و فریادهای او همسایه‌ها را به خانه کشاند. آن‌ها نامادری را دیده بودند که وارد خانه شده است.

آن‌ها حتی صدای جیغ‌های رویا را هم چندباری شنیده بودند، اما می‌گفتند فکر کرده‌اند رویا و نامادری‌اش مشغول بازی بوده‌اند و جدی نگرفته‌اند. نامادری همین که رویا زمین خورده بود رفته بود.


 

shiderstore
ارسال برای یک دوست
۰ ۰ آیا این خبر را می پسندید؟
نظر دهید
CAPTCHA Image reload
لطفا عبارتی که در تصویر بالا می بینید را وارد نمایید.