میزان راه رفتن در نرخ چاقی یک کشور نقش کلیدی دارد

سلامانه : یک مطالعه جهانی جدید نشان می‌دهد کشورهایی که دچار تفاوت در نرخ راه رفتن بین ساکنانشان هستند، بیشتر از کشورهایی که چنین تفاوتی ندارند، به چاقی دچار می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری سلامانه و به نقل از MedLinePlus، این مطالعه شامل ۷۱۷ هزار فرد در ۱۱۱ کشور بود که میزان قدم زدن آنها با استفاده از گوشی‌های تلفن همراه هوشمند به مدت ۹۵ روز اندازه‌گیری شد.

مؤلف راهبر مطالعه، اسکات دلپ، مهندس زیستی دانشگاه استنفورد، گفت: «اگر برخی افراد یک کشور را به عنوان «فعال» و دیگران را به عنوان «غیرفعال» در نظر بگیریم، اندازه شکاف بین آنها نمایانگر میزان چاقی در آن جامعه است.»

ایالات متحده از نظر عدم برابری فعالیت در رتبه چهارم قرار گرفت. این در حالیست که میزان چاقی در این کشور بسیار بالاست.

محققان به علاوه دریافتند که جنسیت عامل مؤثری در تفاوت‌های کشور به کشور است. این مطالعه نیز مانند مطالعات پیشین نشان داد که مردها بیشتر از زنان راه می‌روند. اما محققان دریافتند که این شکاف جنسیتی نیز در کشورهای مختلف متفاوت است.

جور لسکووچ، یکی دیگر از مؤلفان این مطالعه و دانشمند علوم رایانه دانشگاه استنفورد، گفت: «وقتی نابرابری فعالیت در بیشترین حد خود ظاهر می‌گردد، فعالیت زنان بیشتر از مردان کاهش می‌یابد و بنابراین ارتباطات منفی این قضیه با چاقی بیشتر دامن‌گیر آنها می‌شود.»

این مطالعه در روز ۱۰ ژوئیه در ژورنال Nature منتشر شد.

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

600x300.gif