چطور می‌توانید متوجه ورزیده بودن بدنتان شوید؟

سلامانه : بسیاری از عادات ساده روزانه ما می‌توانند حاکی از میزان تناسب یا عدم تناسب اندام ما باشند.

به گزارش سلامانه به نقل از readersdigest اگر این نشانه ھا در شما وجود دارند، یعنی بدنی ورزیده دارید و حاکی از میزان سلامتی شما است.

داشتن کیف پر از وسیله: اگر کیف همراه شما 7 کیلو وزن دارد، شما می‌توانید دمبل دو کیلوگرمی را ھم جابه جا کرده و ورزش کنید.

رانندگی بدون احساس درد در بدن: ھر قدر که سن ما بالاتر می‌رود، این کار برای ما سخت‌تر می‌شود. اگر بدون احساس درد و ناراحتی می‌توانید این کار را انجام بدھید، یعنی زانوھای سالمی دارید.

ایستادن طولانی مدت در صف: برخی به دلیل اینکه ساعات طولانی را در حالت نشسته و قوز کرده به سر می‌برند، به طور مزمن دچار سفتی کپل می‌شوند. ھمین باعث می‌شود که این افراد در زمان ایستادن، احساس درد کنند. پس اگر می‌توانید بدون احساس درد در صف بایستید و وزن خود رامرتب از روی یک پا بر روی پای دیگر نیاندازید، یعنی وضعیت جسمی شما از خیلی از افراد، بھتر است.

جا به جا کردن چمدان‌ها موقع سفر: بلند کردن چمدان برای گذاشتن بر روی ترازو و حمل آن، ھمگی مستلزم این ھستند که عضلات قوی داشته باشید. اگر بدون درد و ناراحتی قادر به انجام این کار ھستید، یعنی عضلات محکمی دارید.

 

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

600x300.gif