آنچه اختلال شخصيت مى‌ناميم، چيست؟

سلامانه : شخصيت به كليت منحصر به فردى از صفات هيجانى، رفتارى و فكرى اطلاق مى‌شود كه در طى مراحل رشدى در فرد شكل مى‌گيرند. غالبا روش رفتار و احساسات افراد از موقعيتى به موقعيت ديگر فرق مى‌كند. هرگاه صفات شخصيتى به طور نافذ و پايدارى غير قابل‌انعطاف و غيرانطباقى باشند، به طورى كه كاركردهاى فرد را مختل يا رنج درون روانى براى فرد ايجاد كنند، تشخيص اختلال شخصيت را مى‌توان مطرح كرد. 
 
اختلالات شخصيت يك گروه از اختلالات مزمن و شايع مرتبط با روان هستند. از نظر سبب‌شناسى ماهيت چند عليتى براى آنها مطرح است كه نقش ژنتيك و تجارب دوران كودكى در اين بين به خوبى شناخته شده است. شيوع اين اختلالات در جمعيت عمومى ١٠ تا ٢٠ درصد است و علايم اغلب در نوجوانى يا اوايل بزرگسالى خود را نشان مى‌دهند. 
 
در علم روانپزشكى اين اختلالات به سه گروه كلى طبقه‌بندى مى‌شوند كه هر گروه شامل چند زير مجموعه است.  
اختلالات شخصيت دسته A: اختلال شخصيت اسكيزوييد، پارانوييد و اسكيزوتايپال
اختلالات شخصيت دسته B:  اختلال شخصيت ضد اجتماعى، شخصيت مرزى، شخصيت نمايشى و  شخصيت خودشيفته
اختلالات شخصيت دسته C: اختلال شخصيت مردم گريز، شخصيت وابسته و وسواس اجبارى 
 
شواهدى وجود دارد كه نشان مى‌دهد اختلالات شخصيت در طى زمان تغيير مى‌كنند. یعنی بعضى علايم اين اختلالات مثل رفتارهاى ضد اجتماعى و تكانشى به آهستگى با افزايش سن تعديل مى‌شوند. بر خلاف گذشته كه خدمات سلامت روان تمركز كافى روى اختلالات شخصيت نداشتند، شواهد تحقيقات نشان مى‌دهد كه انواعى از شيوه‌هاى روان درمانى (در اغلب موارد به عنوان گزينه اول درمانى) و درمان‌هاى دارويي در اين گروه از اختلالات موثر واقع مى‌شوند. 

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

600x300.gif