ضرورت استفاده کمتر از آنتی بیوتیک ها

مسؤول کارگاه کنترل عفونت در نوزدهمين همايش بين المللي ميکروب شناسي ايران گفت: استفاده کمتر و بهينه از آنتي بيوتيک‌ها براي مقابله با مقاومت‌هاي آنتي بيوتيکي امري ضروري است.
سلامانه به نقل از گزارش خبرگزاري آريا و به نقل از روابط عمومي انجمن ميکروب شناسي ايران: دکتر محمدرضا صالحي در آستانه برگزاري نوزدهمين همايش بين المللي ميکروب شناسي ايران در ارتباط با موضوع عفونت‌هاي بيمارستاني افزود: يکي از مشکلات عمده و بزرگ سيستم‌هاي بهداشتي و درماني در دنيا از جمله ايران گسترش روز افزون عفونت‌هاي بيمارستاني است و به ويژه بخش‌هاي مراقبت‌هاي ويژه از اين قضيه مستثني نيست و گاهي ممکن است تعداد زيادي از بيماران در اين بخش‌ها درگير اين مسأله شوند.
وي گفت: مهمترين اقدام براي مقابله با اين مسأله، آموزش راهکار پيشگيري و احتياطات مرتبط، تشخيص به موقع و درمان عفونت‌ها، استفاده از دانش همکاران ميکروبيولوژيست و به کارگيري متد‌هاي جديد تشخيص ميکروبي است، همچنين بايد توجه داشت که اين عفونت‌ها بايد در اسرع وقت تشخيص داده شود تا با دقت بيشتري پيشگيري از انتشار و درمان بيماران آن‌ها انجام شود.
مسئول کارگاه کنترل عفونت در نوزدهمين همايش بين المللي ميکروب شناسي افزود: همکاران ميکروبيولوژي در هر سايت درماني که کار مي‌کنند به صورت دوره‌اي بايد الگوي ميکروارگانيسم‌ها را ترسيم و مقاومت آن‌ها را پايش کنند تا چراغ راهي پيش روي متخصصان بيماري‌هاي عفوني براي پيشگيري از انتقال و درمان دقيق‌تر روشن کنند.
عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران گفت: مهمترين راه پيشگيري از انتقال و ايجاد عفونت‌هاي بيمارستاني بر اساس دستورالعمل‌هاي (گايدلاين) معتبر کنترل عفونت و توصيه سازمان بهداشت جهاني براي شست و شوي دست با آب و صابون يا شست و شو بر پايه محلول‌هاي الکل به صورت مکرر توسط بيمار، همراه آنان و کارکنان درماني است.
وي ضمن تأکيد بر ضرورت استفاده کمتر و بهينه از آنتي بيوتيک‌ها جهت مقابله با مقاومت آنتي بيوتيکي افزود: تجويز منطقي آنتي بيوتيک از عفونت مقاوم و مکرر جلوگيري مي‌کند همچنين بايد توجه داشت مصرف خودسرانه آنتي بيوتيک‌ها به غير از بحث ايجاد مقاومت ميکروبي، عوارض زيادي مي‌تواند براي کليه، کبد و ساير ارگان‌هاي بيمار به همراه داشته باشد.
دکتر صالحي گفت: از چالش‌هايي که همکاران ميکروبيولوژيست ما با آن مواجه هستند نبود امکانات پيشرفته لازم براي تشخيص ميکروارگانيسم‌ها است.
وي افزود: متأسفانه اکنون اکثر مراکز درماني و بيمارستاني مجهز به سيستم‌هاي سنتي کشت هستند که دقت کمي در زمينه تشخيصي دارند.
صالحي گفت: مديران بيمارستان‌ها و معاونان درمان بايد به همکاران ميکروبيولوژيست توجه بيشتري کنند و هزينه بيشتري در اين زمينه اختصاص يابد تا شاهد کمک هر چه بيشتر به تشخيص سريع‌تر عفونت‌ها و کنترل آن‌ها باشيم.
نوزدهمين همايش بين المللي ميکروب شناسي ايران 13 تا 15 شهريور در سالن ابن سيناي دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران برگزار خواهد شد.
 

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

600x300.gif