زمان کوهنوردی مراقب تغذیه خود باشید

 سلامانه به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، امروزه با توجه به پیشرفت‌های بسیار متنوع در علوم ورزشی و تغذیه ای در کوهنوردی، سنگنوردی، اسکی، فعالیت‌های مرتبط ورزش‌های قابل اجرا در طبیعت، هر گونه تغییر جدیدی در علوم مختلف مربوطه می‌تواند آثار بسیار متفاوتی را در تمام ابعاد زندگی ورزشی، حرفه ای و فردی ورزشکار به وجود آورد.

لذا آگاهی و آشنایی با علوم جدید مربوطه اهمیت بسیار بسزایی در سلامت کوهنورد و ورزشکار خواهد داشت. از این میان عواملی که در سلامت ورزشکار و پیشرفت حرفه ای او تاثیرگذار است، از نقش و اهمیت ویژه ای برخوردار است.
امروزه به دلیل گذر اپیدمیولوژیک یعنی جایگزینی بیماریهای غیرواگیردار به جای بیماریهای واگیردار به دلیل کنترل عوامل بیولوژیک از یک طرف و نقش رفتارهای ناهنجار بهداشتی و سبک زندگی(که گاهای شیوه اشتباهی در زندگی انتخاب می‌کنند) و شیوه‌های تغذیه در افزایش میزان بیماریهای مزمن از طرف دیگر، لزوم تغییر نگرش در مراقبت و بهداشت با هدف حفظ و ارتقای سلامتی ضروری است.
به گزارش انجمن پزشکی کوهستان ایران -با توجه به موارد ذکر شده نقش بی تحرکی و تغذیه نامناسب و عدم آگاهی و آشنایی نسبت به آنها به عنوان عوامل اصلی در عدم پیشرفت ورزشکار کوهنورد، شیوع آسیب‌های مختلف و متنوع، بیماریها و حتی بروز حوادث و مرگ و میر در کوهستان حائز اهمیت است.

همچنین با توجه به اینکه آگاهی و دانش پایه فیزیولوژیک مربوط به بدن و رشته‌های ورزشی، فعالیت فیزیکی و ورزشی و اصول تغذیه ای مناسب می‌تواند تاثیر مهمی در پیشرفت، آینده ورزشی کوهنورد، پیشگیری از بروز آسیب‌های ورزشی، بیماریها، حوادث و عوارض آنها و در نهایت مرگ و میر ناشی از آنها داشته باشد، همچنین بررسی متون و مقالات علمی در مورد فیزیولوژی ورزشی، علم تمرین و اصول تغذیه ای متناسب گویای این مطلب است که ورزش کوهنوردی و رشته‌های مربوطه دارای تاثیرات بسیار مفیدی در زمینه سلامت، پیشرفت ورزشی ورزشکار، پیشگیری از آسیب‌ها و بیماری‌های مزمن و غیرواگیر است.
در دنیای امروز رشته‌هایی همچون کوهنوردی، سنگنوردی و اسکی جزو بهترین فعالیت‌ها و طبیعی ترین ورزش‌ها برای کسب آمادگی جسمانی و روانی و قدم گذاشتن به دنیای حرفه‌ای و قهرمانی است.
 

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

600x300.gif