ملاک های تشخیص اختلالات شخصیتی

 سلامانه به نقل از گفت و گوی دکتر مختار ویسانی با طبنا با بیان این مطلب ادامه داد: سبب شناسی این دو اختلال تنش‌های روانی، سوء‌استفاده‌های عاطفی، جسمی ‌و جنسی دوره کودکی، بی‌ثباتی والدین در تعامل با کودک، تعارضات شدید والدینی و رشد دلبستگی ناایمن در دوره کودکی را از علل احتمالی این اختلالات می‌داند.
وی افزود: بسیاری از ملاک‌های تشخیصی، علائم و نشانه‌های اختلال مرزی شبیه به افراد دارای اختلال شخصیت ضداجتماعی از جمله دروغگویی مداوم، جعل عنوان، فریب دیگران با هدف سوءاستفاده و بهره‌کشی، تکانشگری و رفتارهای آنی، رفتارهای‌های ریسک مانند مصرف شدید الکل و مواد مخدر و داروهای روانگردان و روابط جنسی متعدد، خشم انفجاری و پرخاشگری مداوم، آسیب رساندن به خود و دیگران، احساس پوچی و روابط عاطفی متزلزل با دیگران است.
ویسانی مهم‌ترین دلیل این دو اختلال را اختلال سلوک دوره نوجوانی می‌داند که در دختران و پسران نوجوان تقریبا برابر است و تصریح کرد: می‌توان نتیجه گرفت که با توجه به ویژگی‌ها و تفاوت‌های جنسیتی در زنان و مردان، دختران سلوک در بزرگسالی علائم اختلال شخصیت مرزی و پسران نوجوان سلوک نیز نشانه‌های اختلال شخصیت ضداجتماعی را بروز خواهند داد.
این متخصص روانشناسی کودک و نوجوان معتقد است: به همین دلیل می‌توان گفت که اختلال شخصیت مرزی، نوع زنانه اختلال شخصیت اجتماعی است یا به عبارتی اختلال شخصیت ضداجتماعی نوع مردانه اختلال شخصیت مرزی است چراکه میزان خشونت، تخریب و نابودی در اختلال شخصیت مرزی به خاطر زنانه بودن آن پایین‌تر از اختلال شخصیت ضداجتماعی است.
وی تاکید کرد: می‌توان گفت اختلال شخصیت مرزی، نوعی اختلال شخصیت ضداجتماعی نرم و ملایم است که میزان شیوع آن در زنان بیشتر دیده می‌شود.
 

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

600x300.gif