۳۰ درصد بازار دارو و تجهیزات پزشکی در اختیار شرکت‌های دانش بنیان است

سلامانه: رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از بازار دارو و  تجهیزات پزشکی در اختیار شرکت‌های دانش بنیان است.

به گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسین وطن پور با اعلام این مطلب افزود: این میزان رو به رشد است، البته از یک سو نیز مشکلاتی مانند تحریم و محدودیت واردات به رشد شرکت‌های دانش بنیان و افزایش سهم آنها از بازار کمک کرده است.  

رییس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت اضافه کرد: امیدواریم تا پایان سال ۹۸ شاهد رکورد شکنی فروش محصولات شرکت های دانش بنیان در حوزه سلامت باشیم و هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران نیز ارتباط خوبی با شرکت های دانش بنیان دارد و از آنها حمایت می کند و برای بازار سازی محصولات شرکت های دانش بنیان نیز اعلام آمادگی کرده است.  

وطن پور یکی از برنامه های وزارت بهداشت را حمایت از تولید مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی در کشور عنوان کرد و افزود: اخیرا نامه ای را به تمام دانشگاه های  کشور در وزارت بهداشت و علوم ارسال و درخواست کردیم که اگر هر مجموعه ای در سالهای گذشته، ماده اولیه دارو و تجهیزات پزشکی را ساخته، به ما اعلام کنند و در حال حاضر حدود ۴۰ ماده اولیه دارویی که در آزمایشگاه ساخته شده به ما اعلام شده است و پس از بررسی هایی که انجام می شود، مورد حمایت قرار می گیرند تا در کشور تولید شوند.

هر سال فراخوان اولویت‌های حوزه سلامت به فناوران و شرکت های دانش بنیان ارائه می شود

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت گفت: هر ساله فراخوان اولویت های حوزه بهداشت، درمان، دارو و تجهیزات پزشکی در قالب یک کتابچه به فناوران و شرکت های دانش بنیان ارائه می شود و حمایت های مالی بر مبنای اولویت های ارائه شده به این شرکت ها است.

وطن پور اظهار داشت: در تمام مناطق ده گانه آمایشی کشور تاکید داریم که بر اساس فرصت های منطقه ای، از فناوران و شرکت های دانش بنیان حمایت کنیم و هر یک از دانشگاه های علوم پزشکی موظف هستند که فرصت های منطقه ای را پیدا کنند تا از آنها حمایت کنیم.

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

600x300.gif