فرسودگی شغلی در کمین پرستاران

یک روانشناس مطرح کرد: ۷۰ درصد افراد تشکیل دهنده نظام سلامت پرستاران هستند، سربازان سفیدپوشی که به دلیل شرایط سخت شغلی دقت و تمرکز آن‌ها روند کاهشی دارد.

علیرضا شکری روانشناس و روان درمانگر خبر داد: رشته پرستاری حرفه استرس زا و پرتنشی است که از طریق عوامل مستعد شیفت‌های شب از جمله مرگ‌های پیاپی در بخش‌های بیمارستان و رنج و سختی بیماران بروز پیدا می‌کند و در برخی مواقع می‌تواند امتیازمنفی این استرس‌ها از میزان حقوق و مزایا آن‌ها نیز بیشتر باشد.

او افزود: به طورکلی استرس درمحیط کاری برای پرستاران و نیز سازمان مربوطه می‌تواند مضر باشد و سلامت روان آن‌ها را تحت الشعاع قرار دهد و این افراد نظام سلامت را یک قدم به فرسودگی شغلی نزدیک‌تر کند، به طورکلی اغلب پرستاران بازنشسته، آسیب دیـده‌تر و از کـارافتاده‌تر از سایر افراد جامعه هستند.

او در ادامه بیان کرد: حدود ۷۰ درصد افراد تشکیل دهنده نظام سلامت پرستاران هستند، سربازان سفیدپوشی که به دلیل شرایط سخت شغلی دقت و تمرکز آن‌ها روز به روز روند کاهش را در پی می‌گیرد و در آخر می‌تواند عوارض جبران ناپذیری را برای افراد در پی داشته باشد. 
 

این روان شناس ادامه داد: پرستاران بخش‌هایی که مسئولیت‌هایى از جمله سوپروایزرى را داشته و یا در بخش‌هاى پر تنش اورژانس یا آى سى یو و همچنین سى سى یو فعالیت دارند، به نسبت سایر پرستاران و سایر افراد نظام سلامت بیشتر دچار فرسودگى شغلى و کاری مى‌شوند.
شکری افزود: فرسودگى شغلى بیشتردر زنان بروز پیدا می‌کند به طوریکه نخستین آسیب فرسودگى شغلى می‌تواند با آسیب‌های بدنی نظیر: سردرد، کم خوابى و تغییرات و عادت بد غذایى خود را نشان می‌دهد و شاخص هاى هیجانى، نگرشى، روانی خود را نشان دهد، البته این در حالیست که در موارد حاد نیز می‌توانیم شاهد پرخاشگرى، کناره گیرى از دیگران، افزایش مصرف سوء دارو باشیم.
شکری در خصوص فرسودگى شغلى بیان کرد و گفت: پرستاران باید با بروز این نشانه‌ها به روان شناسان مراجعه و با راهنمایى ازآن‌ها روندی رو به کاهش برای مقابله با شرایط بحرانی در پیش بگیرند. 

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

600x300.gif