چرا برخی از کودکان حرف‌ها و رفتارهای بزرگترها را تکرار می‌کنند؟

سلامانه: برخی از کودکان، دوست دارند مثل بزرگترها حرف بزنند و راجع به مسائل آنها صحبت کنند؟ علت اینگونه رفتارها چیست؟ آیا این نوع رفتارها نشانه‌های خوبی از رشد ذهنی کودکان است و یا فقط یک نوع تقلید رفتاری از بزرگترهاست؟
برای رسیدن به پاسخ، این سوال را با پریسا قیاسی، روانشناس کودک و مدرس دوره‌های فرزندپروری را در گفت‌وگو با سلامانه مطرح کردیم که در ادامه نظر ایشان را در این خصوص می‌خوانید
.
 
در مورد کودکانی که تقلیدی از رفتارهای بزرگترها را دارند و بیشتر راجع به مسائل بزرگترها صحبت می‌کنند (مثل اینکه دختری سه ساله در مورد نحوه پوشش خانمی از اقوام نظر بدهد و یا اینکه پسری چهار ساله تکه کلام‌های مردانه بکار ببرد) باید ریشه را در نحوه رشد و نوع خانواده آنها جستجو کرد.
 
بخشی قلیلی از این رفتار ژنتیکی است. مثل برخی از کودکان که کمتر خود را با بازی‌های کودکانه مشغول می‌کنند و در سنین کمتری دست از بازی می‌کشند که اینگونه کودکان خیلی کمتر هستند.
ولی برخی از این کودکان که رفتارهای بزرگترها را در واقع تقلید می‌کنند، در خانواده‌های کم جمعیت بزرگ شده‌اند و بیشتر تک‌فرزند بوده‌اند. از زمانی که چشم گشوده‌اند تا زمانی که شروع به ابراز وجود کرده‌اند، همیشه با بزرگترها برخورد داشته‌اند.
از این رو، نحوه رفتار با این مسئله باید با از بین بردن علت آن باشد.  یعنی کودک را با محیط‌های بچه‌گانه تر مثل مهدها و خانه‌های بازی آشنا کرد و تعامل آنها را با کودکان هم سن خود بیشتر نمود.
 
مسئله بعدی اینکه زمانی که کودک سعی می‌کند با ارائه رفتارها و صحبت‌های بزرگانه، توجه دیگران را به خود جلب کند، بدون هر گونه عکس‌العمل تندی نسبت به رفتارهای او، اعتنایی صورت نگیرد. در صورت ارائه رفتارهای شدیدتر و شوخی زشت با بزرگترها، با یک تذکر در جمع و بعدا توضیحات در خلوت صورت پذیرد.
یکی از بزرگترین علت‌های اینگونه رفتار جلب توجه خواستن از دیگران بدین وسیله است و این رفتارها زمانی تشدید می‌شود که اطرافیان برای سرگرمی، کودک را محور صحبت‌ها و شوخی‌های بین خود کنند!

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

600x300.gif