یادداشتی از دکتر مختار ویسانی، دکترای روانشناسی کودک و نوجوان

جزء والدین سمی نباشیم!

سلامانه: یکی از ابعاد مهم شخصیت نرمال، احساس وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری است. حس وظیفه شناسی در قبال نقشی که به ما سپرده می‌شود. یکی از این نقش‌ها، ایفای نقش والدگری نسبت به کودکی است که حاصل چند دقیقه لذت جنسی دو موجود به ظاهر بالغ است.

والدین گرامی: لطفا از همسرتان طلاق بگیرید نه از فرزندنتان!
اصولا حاصل تنبیه بدنی کودکان توسط والدین پرخاشگر، می‌تواند کبودی روی بدن یا اشک‌ها و هق‌هق‌هایی باشد که اغلب می‌توانیم آن را ببینیم و لمس کنیم. اما حاصل پدیده طلاق، آسیبی فراتر از اینهاست، آسیبی که بجای کبودی روی بدن، حفرەای عاطفی عمیق ایجاد می‌کند که با هیچ چیزی پر نمی‌شود، حفرەای به عمق عمر یک انسان، حفرەای از نیازهای ارضا نشده سرکوب شده، نیاز به محبت پدرانه یا مهر مادرانه، که این حفره ممکن است بعدها با فیلترهای سیگار، دود مواد مخدر و یا خط انداختن‌های روی ساعد دست و بدن پر شود.
گسلی ناملموس که والدین در حفر آن نقش داشته‌اند و ممکن است همچون زلزلەای سهمگین، به یکباره جسم و روان کودک را از جا بکند.

لطفا بعد از طلاق، اجازه دهید که کودک، با پدر و مادر ارتباط داشته باشد.

** دکتر مختار ویسانی، دکترای روانشناسی کودک و نوجوان

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

600x300.gif