حركت‌هايی برای انگشتان آسيب‌ديده

سلامانه: گاهی اوقات، استخوان انگشتان پا دچار شکستگی می‌شود. اين اتفاق به علت‌های مختلفی روی می‌دهد. شايع‌‌ترين آن، ضربه مستقيم است. شکستگی انگشتان پا، باعث درد و تورم در آنها می‌شود و راه رفتن يا دويدن را مشکل می‌کند. رنگ انگشت آسيب‌ديده ممکن است آبی يا سياه شود. البته حركت‌های ديگری مانند شوت‌کردن يک جسم سنگين يا افتادن جسمی روی انگشتان پا و پيچ‌خوردگی هم می‌تواند باعث شکستگی انگشتان پا شود. ‌به همين دليل اگر به ورزش‌هایی می‌پردازید که در آنها کفش به پا نمی‌کنید مانند ورزش‌‌های رزمی بهتر است بدانید که بيشتر در خطر آسيب انگشتان پا قرار داريد.
دکتر بیژن فروغ، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با سلامانه به یکسری نرمش‌هایی که می‌تواند بعد از جوش‌خوردگی شکستگی انجام داد، اشاره کرده‌اند که این توضیحات را درادامه می‌خوانید.

پس از اقدام‌های درمانی و جوش خوردن شکستگی برای بازتوانی و برگشتن سريع‌‌تر به وضعيت اوليه می‌توانيد نرمش‌های زير را انجام دهيد.
حرکت اول
پشت صندلی بايستيد. سعی کنيد با کمک صندلی بدنتان را بالا بكشيد و روی پنجه قرار بگيريد و 5 ثانيه در همين حالت بمانيد. سپس بدون استفاده از صندلی به آرامی به وضعيت اوليه برگرديد.
وقتی انجام اين حرکت برايتان آسان شد، سعی کنيد آن را فقط با يک پا تکرار کنيد.
اين حركت‌ها را 3 دفعه در روز و هر بار 10 بار تکرار کنيد.

حرکت دوم
روي يک سطح سفت بنشينيد و يک پايان را دراز کنيد.
يک حوله يا پارچه را از زير انگشتان خود عبور دهيد و دو سر آن را در دست بگيريد.
بدون آنکه زانوی شما خم شود، دو سر پارچه را به سمت خود بکشيد تا در پايتان احساس کشش کنيد. 15 تا 30 ثانيه در همين حالت بمانيد و بعد کشش را متوقف کنيد. اين حرکت را 3 بار در روز و هر بار 5 مرتبه تکرار کنيد.
حرکت سوم
با دست خود به‌آرامی انگشت آسيب‌‌ديده را خم کنيد.
حال مجددا با دست، آن را به وضعيت مستقيم اوليه برگردانيد.
در پايان هر حرکت 5 ثانيه صبر کنيد.
اين حرکت را 10 بار 3 نوبت در روز تکرار کنيد.
 حرکت چهارم
در جاي خود بايستيد. سپس انگشتان پايتان را از زمين بلند و سعی کنيد روي پاشنه‌‌هاي خود براي مدت 5 ثانيه تعادلتان را حفظ کنيد. اين حرکت را 10 بار روزي 3 مرتبه تکرار کنيد.
 حرکت پنجم
پاشنه پايتان را روی زمين قرار دهيد و با انگشتان خود، حوله‌اي را از زمين بلند و بعد آن را رها کنيد. دقت کنيد پاشنه‌تان از زمين بلند نشود. اين حرکت را 10 تا 20 مرتبه در روز تکرار کنيد.
 
 
 
 

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

600x300.gif