برای کدامیک از آزمایش ها باید ناشتا بود؟

به گزارش سلامانه؛ به طور کلی منظور از ناشتایی این است که فرد نباید طی حداقل  12 ساعت پیش از آزمایش، مایعات مانند آبمیوه بنوشید نوشیدن آب مشکلی ندارد. نباید طی 12 ساعت پیش از انجام آزمایش غذا بخورید. ( در برخی آزمایشها مثل آزمایش قند ۸ ساعت ناشتا بودن هم کافیست) نباید از ۱۲ ساعت پیش از آزمایش شربتهای سینه یا قرصهای آبنباتی نرم کنندۀ گلو استفاده نمائید. چون در آنها از ترکیبات قندی استفاده می شود که باعث اختلال در نتایج آزمایش شما می شوند. نباید طی 12 ساعت قبل از آزمایش آدامس بجوید. آدماس حاوی قند بوده و قند خون شما را بالا نشان می دهد.
پس اگر آزمایشی که پزشك شما درخواست نموده نیاز به ناشتایی دارد، شما:
 • اجازه دارید که آب بنوشید. داروهایی را که پزشک اجازه قطع مصرف آنها را نداده است مانند قبل مصرف کنید.
 •  می توانید طي 12 ساعت پیش از آزمایش دندانهایتان را مسواک بزنید.

برای انجام چه آزمایشاتی باید ناشتا بود؟

 
اما برای انجام چه آزمایشاتی باید ناشتا بود:
 • برای اندازه گیری قند خون حداقل باید از ۸ ساعت پیش از انجام آزمایش، از خوردن و نوشیدن مواد غذایی، حتی جویدن آدامس و خوردن شربت های سرفه خودداری کرد. 
 • در اندازه گیری هورمون های تیروئید،به دلیل تاثیر افزایش چربی خون بر سطح هورمون تیرویید، حداقل باید سه ساعت قبل از آزمایش از مصرف غذا خودداری کرد. همچنین طی 12 ساعت قبـل از انجام آزمایش از ورزش و فعالیت های شدید بدنـی خودداري کنید.
 • برای انجام آزمایش تریگلیسرید ( چربی خون) حداقل نیاز به 12 ساعت ناشتایی دارید.
 • برای  انجام تست نیتروژن ادرار BUN  ) ۴) تا ۸ ساعت ناشتايي کافی است، بعلاوه بیمار باید حداقل در طی 2-3 روز پیش از انجام آزمایش از مصــرف غذاهــای حاوی گوشت زیــاد خودداری نماید.
 • انجام آزمایش اسید اوریک و اوره خون نیاز به حداقل ۸ ساعت ناشتایی نیاز دارد
 • به طور کلی منظور از ناشتایی این است که فرد نباید طی حداقل  12 ساعت پیش از آزمایش، مایعات مانند آبمیوه بنوشید. نوشیدن آب مشکلی ندارد.
 • نباید طی 12 ساعت پیش از انجام آزمایش غذا بخورید. ( در برخی آزمایشها مثل آزمایش قند ۸ ساعت ناشتا بودن هم کافیست)
 • نباید از ۱۲ ساعت پیش از آزمایش شربتهای سینه یا قرصهای آبنباتی نرم کنندۀ گلو  استفاده نمائید. چون در آنها از ترکیبات قندی استفاده می شود که باعث اختلال در نتایج آزمایش شما می شوند.
 • نباید طی 12 ساعت قبل از آزمایش آدامس بجوید. آدماس حاوی قند بوده و قند خون شما را بالا نشان می دهد.

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

600x300.gif