ماسک و گرمای تابستان

سلامانه: کووید 19 در گرما و رطوبت تابستان هم گسترش می‌یابد؛ بنابراین با وجود گرمای هوا هنوز هم استفاده از ماسک و رعایت فاصله‌ی اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

600x300.gif