گیاه معجزه آسایی که درمان میگرن و سرطان در دستانش است

سلامانه : امروزه در جامعه بسیاری از افراد از بیماری‌هایی نظیر میگرن و سرطان رنج می‌برند این در حالی است که این افراد از درمان این بیماری‌ها با برخی گیاهان غافلند.

حمیدرضا کریمی متخصص طب سنتی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: رزﻣﺎری ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ علاوه ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاوان آن در آﺷﭙﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﯿﺎه ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ و درﻣﺎن ﮐﻨﻨﺪه در بین افراد جامعه رواج یافته است. 
 
وی افزود: پیشگیری از سرطان، تقویت حافظه، کمک به درمان میگرن و همچنین کمک به هضم غذا از دیگر فواید از این گیاه است. 
 
در واقع رزماری ﻣﺪتﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و همچنین ﺑﻮﯾﯿﺪن اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻘش بسزایی دارد. 
 
وی توصیه کرد: ﮔﯿﺎه رزﻣﺎری ﺷﺴﺷﻮ دﻫﻨﺪه ﻃﺒﯿﻌﯽ دﻫﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ گیاه ﻣﻘﺪاری از آن را داﺧﻞ آب ﮔﺮم ﺧﯿﺲ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺲ از ﺻﺎف ﮐﺮدن آن، ﻣﺎﯾﻊ را داﺧﻞ دﻫﺎن ﺷستشو دﻫﯿﺪ در واقع رزماری در بهبود بوی دهان موثر است.

shiderstore
ارسال برای یک دوست
۰ ۰ آیا این خبر را می پسندید؟
نظر دهید
CAPTCHA Image reload
لطفا عبارتی که در تصویر بالا می بینید را وارد نمایید.