کلینیک بارداری و فرزند پروری

8 دلیلی که باعث می‌شود کودک دروغ بگوید

یکی از کاربران پرسیده‌اند کودک8 ساله‌ام، ناخن‌های دستش را می‌خورد. چه باید بکنم! پاسخ از دکتر علیرضا تبریزی، روانشناس

یکی از کاربران پرسیده‌اند کودک8 ساله‌ام، ناخن‌های دستش را می‌خورد. چه باید بکنم! پاسخ از دکتر علیرضا تبریزی، روانشناس